Verslo valdymo sistemos


aptarnavimo paslaugos


Pagrindinis /

Aptarnavimas ir priežiūra

Aptarnavimas ir priežiūra

Priežiūros sutarties tikslas – teikti programos vartotojams visokeriopą pagalbą visą „Contour Enterprise“ naudojimosi laikotarpį. Aptarnavimo paslaugos apima:

  • Užklausų bei pastabų priėmimą ir atsakymus elektroniniu paštu.
  • Konsultacijas telefonu, konsultantui pasijungus prie jūsų duomenų bazės.
  • Konsultacijas užsakovo ar mūsų biure.
  • Naujų programos versijų įdiegimą.

Paslaugos yra teikiamos pagal užsakovo pasirinktą planą. Plane yra apibrėžiamas abonementinis mokestis, konsultacijų valandų, priklausančių užsakovui per mėnesį, skaičius ir papildomos valandos vertė. Kuo brangesnį planą pasirenka užsakovas (kuo daugiau paslaugų įsipareigoja užsakyti), tuo pigesni yra paslaugų tarifai. Užsakovas gali laisvai keisti planus arba nutraukti planą, apie tai pranešęs prieš 5 dienas iki mėnesio pradžios.