VERSLO VALDYMO SISTEMA


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pagrindinis /

Įmonės likvidavimas. Kaip vyksta ši procedūra?

Įmonės likvidavimas – tai teisinė procedūra kurios metu yra pilnai užbaigiama įmonės veikla, ji yra uždaroma ir išregistruojama.

Nepavykus atgaivinti juridinio asmens veiklos ar dėl kitų priežasčių atsiradus sunkumams įmonėje, ji gali būti uždaroma.

Šio proceso niuansai yra aktualūs visiems su įmone susijusiems asmenims, jos akcininkams, darbuotojams ir vadovams. Kadangi tai yra laikoma pakankamai sudėtinga procedūra, norint tinkamai likviduoti įmonę yra būtina

Toks įvykis yra reikšmingas visoms su įmone susijusioms šalims pradedant akcininkais, valdančiuoju aparatu ir jos darbuotojams. Iš esmės įmonės uždarymo procedūra yra laikoma pakankamai sudėtinga, todėl ją įgyvendinti sėkmingai, itin svarbu žinoti pagrindinius jos principus.

Šiame straipsnyje – plačiau apie likvidavimo procesą ir kaip sunkumų verslo veikloje gali padėti išvengti ERP verslo valdymo sistema.

Pagrindiniai įmonės uždarymo būdai

Visų pirma kalbant apie bendrovės likvidavimą, reikėtų aptarti pagrindinius būdus kuriais tai gali būti atliekama:

Likvidavimas savanoriškai

Savanoriškas likvidavimas yra laikomas tuomet, kai tai nusprendžia atlikti patys bendrovės nariai – jos akcininkai ar savininkai.

Dėl įmonės uždarymo turi būti organizuojamas balsavimas visuotiniame jos narių susirinkime, o už sprendimą likviduoti turi balsuoti dauguma, t.y. bent du trečdaliai narių.

Likvidavimas priverstinai

Įmonė kai kuriais atvejais gali būti likviduojama ir priverstinai, kitų šalių nuosprendžiu.

Keletas pavyzdžių kuomet taip gali būti yra:

 1. Įmonė nebeturi minimalaus reikalingų narių skaičiaus
 2. Sprendimą ją likviduoti priėmė teismas arba kreditorių susirinkimas
 3. Teismas pripažino įmonę įsteigtą neteisėtai
 4. Teismas pripažino įmonę verčiantis netinkama veikla.

Ir t.t.

Likvidatorius – asmuo atsakingas už teisingą procedūros vykdymą

Jei bendrovė yra uždaroma savanoriškai jos narių, o ne trečiųjų šalių iniciatyva, tuomet jos nariai bendru sutarimu privalo išrinkti vieną asmenį atsakingą už tvarkingą likvidavimo proceso vykdymą vadinamą likvidatoriumi.

Viso įmonės uždarymo proceso metu, likvidatorius taip pat eis ir įmonės vadovo pareigas kurias jis perėmė iš buvusio bendrovės valdžios organo. Pastarasis, neteks visų turėtų įgaliojimų.

Tiesa, svarbu turėti omenyje ir tai, jog likvidavimo procesas gali būti vykdomas tik tuomet, kada įmonė yra pilnai atsiskaičiusi su savo tiekėjais, darbuotojais, taip pat nebeturi skolų valstybei. Kitu atveju, yra taikomi visiškai kitokie jos uždarymo principai.

Kas vyksta priėmus sprendimą dėl likvidavimo?

Pirmas dalykas kurį privaloma padaryti priėmus sprendimą likviduoti įmonę yra pranešti apie tai viešuose kanaluose.

Tai galima atlikti 2 būdais:

Vieną kartą pranešti apie tai įmonės įstatuose nurodytame kanale ir kiekvienam jos kreditoriui individualiai.
Paskelbti pranešimą 3 kartus viešuose šaltiniuose kas 30 dienų.

Kitas ne ką mažiau svarbus dalykas, tą pačią dieną paskelbus apie likvidavimą viešai, kreiptis į Registrų centrą su prašymu pakeisti bendrovės statusą į likviduojama ir kartu prisegti likvidavimo nuosprendžio priėmimo dokumentus.

Kartu likvidatorius turės pareigą užtikrinti, jog įmonė yra atsiskaičiusi su savo kreditoriais, privalės sudaryti įmonės balansą ir pateikti jos apskaitos išrašą atitinkamoms institucijoms. Jei įmonė turi tam tikro likusio turto, jis privalo būti padalytas jos akcininkams proporcingai jų pradiniam įnašui.

Kokius dokumentus likvidatorius privalo pateikti Registrų centrui?

Norint sėkmingai įvykdyti įmonės likvidavimą, jos likvidatorius Registrų centrui privalės pateikti tam tikrus dokumentus.

Jie yra:

 • Sprendimo likviduoti įmonę išrašas
 • Prašymas išregistruoti bendrovė iš Juridinių asmenų registro
 • Įmonės uždarymo aktas
 • VMI išrašas, jog su kreditoriais yra atsiskaityta.

Pasitaiko atvejų kuomet dėl likvidavimo yra persigalvojama. Tokiu atveju, jos akcininkai gali organizuoti papildomą visuotinį susirinkimą, kuriame bus balsuoja dėl jo atšaukimo. Atšaukti procesą gali ir pats likvidatorius.

Pabaigai

Straipsnyje trumpai pakalbėjome apie pagrindinius bendrovės likvidavimo niuansus. Įmonę ištikus nesėkmei, tai gali būti sprendimas sėkmingai užbaigti savo veiklą, dėl to apsisprendus bendrovės nariams.

Siekiant, jog įmonės valdymas visuomet išliktų sklandus, puiki priemonė tam užtikrinti gali būti ERP verslo valdymo sistema. Ši programinė įranga yra sukurta specialiai tam, jog įmonės vadovai ir darbuotojai galėtų supaprastinti daugumą kasdien bendrovėje atliekamų procesų.

Tai gali būti:

 • Finansinė įmonės apskaita
 • Bendravimas su klientais
 • Užduočių paskirstymas įmonės nariams

Ir dar daugelis kitų funkcijų.

Jei panašaus sprendimo ieškote ir jūs kviečiame kreiptis į mūsų komandą ir nemokamai išbandyti naudingą įrankį, padėsiantį optimizuoti kasdienę įmonės veiklą.