VERSLO VALDYMO SISTEMA


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pamokų sąrašas
Paslėpti sąrašą

Apie modulį „Ilgalaikio turto apskaita”

Gauti pranešimus į Facebook apie naujų pamokų atsiradimą

Savo Facebook tinklalapyje pranešame apie naujai paruoštas pamokas. Galite pažymėti, kad jums patinka mūsų tinklalapis ir gausite pranešimus apie naujas pamokas į savo naujienų lentą.

Modulis turi visus dokumentus, žinynus ir ataskaitas, reikalingas ilgalaikio turto apskaitos automatizavimui nuo jo įsigijimo iki eksploatacijos pabaigos.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas automatiškai. Transporto priemonių nusidėvėjimas gali būti apskaičiuotas proporcingai ridai, įrengimų ir mechanizmų – proporcingai pagamintos produkcijos apimčiai. Programa leidžia sustabdyti laikinai neeksploatuojamo turto nusidėvėjimą. Modulyje yra automatiniai nusidėvėjimo pasiskirstymo produkcijos savikainai ir atsakomybės centrams mechanizmai.

Programa seka objektų judėjimą, leidžia planuoti ir atlikti ilgalaikio turto remonto darbus, kaupti remonto sąnaudas, perskaičiuoti ilgalaikio turto vertę ir tarnavimo laikotarpį po rekonstrukcijos. Modulis palaiko statomo, gaminamo ar kuriamo turto apskaitą iki jo įvedimo į eksploataciją. Programos funkcijos yra pritaikytos išperkamosios nuomos įsigytų turto objektų apskaitai.

„Contour Enterprise“ yra daugiau nei dešimt ilgalaikio turto ataskaitų.