VERSLO VALDYMO SISTEMA


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pamokų sąrašas
Paslėpti sąrašą

Būsimųjų laikotarpių sąnaudos

Gauti pranešimus į Facebook apie naujų pamokų atsiradimą

Savo Facebook tinklalapyje pranešame apie naujai paruoštas pamokas. Galite pažymėti, kad jums patinka mūsų tinklalapis ir gausite pranešimus apie naujas pamokas į savo naujienų lentą.

Būsimųjų laikotarpių išlaidų objektų įsigijimas

Būsimųjų laikotarpių išlaidų objektų pirkimo operacija įvedamą per pirkimo sąskaitos-faktūros dokumentą (PISF). Dokumentas iškviečiamas per meniu: Dokumentai → pirkimai → pirkimo sąskaita-faktūra. Busimu_laik_san_html_m4752df89

1. Pirkimo sąskaitoje-faktūroje nurodoma paslauga (pvz.: laikraščio prenumerata, automobilio draudimas) ir pasirenkama E_CL_BLS buhalterinė operacija. Busimu_laik_san_html_m6800af27

2. Toliau pirkimo sąskaitoje-faktūroje reikia nurodyti specifikacijos analitiką. Ji nurodoma paspaudus meniu punktą, esantį dešinėje virš prekių/paslaugų specifikacijos eilučių ir pasirinkus „specifikacijos analitika“ (žr. paveikslėlį). Busimu_laik_san_html_m10102746

Atsidariusiame lange prie analitikos rūšies nurodome BSL – būsimųjų laikotarpių išlaidas, o prie analitikos objekto atidarome sąrašą ir paspaudžiameBusimu_laik_san_html_m209dbc5f. Sukuriame būsimųjų laikotarpių išlaidų objekto kortelę ir įvedame:

  • Kodą;
  • Būsimųjų laikotarpių išlaidų pavadinimą (pvz: Draudimas);
  • Laikotarpį, nuo kada iki kada reikės padenginėti;
  • Įsigijimo sumą – viso laikotarpio bendrą sumą;
  • Mėnesinio padengimo sumą – sumą, kuri bus išleidžiama kas mėnesį;
  • Nurodome operacijos kodą (pvz.: Draudimo sąnaudų pripažinimas);
  • Capture
  • Spaudžiame Busimu_laik_san_html_m27789b1.

Pasirenkame sukurtą objektą, uždarome langą ir pravedame pirkimo sąskaitą-faktūrą.

Būsimųjų laikotarpių sąnaudų padengimo formavimas

Būsimųjų laikotarpių sąnaudų padengimas formuojamas iškviečiant visus įvestus būsimųjų laikotarpio išlaidų objektus. Pasirenkamas meniu punktas: Dokumentai → Buhalterija → Būsimųjų laikotarpių išlaidų objektai. Atsidariusiame lange matome visus suformuotus būsimųjų laikotarpio išlaidų objektus. Busimu_laik_san_html_1e411a02

SpaudžiameBusimu_laik_san_html_m2b7ec0ce ir nurodome mėnesį, kuriam reikia paskaičiuoti išlaidas. Įvedus spaudžiameBusimu_laik_san_html_m21cecd80. Nurodytam mėnesiui išlaidos paskaičiuotos. Busimu_laik_san_html_m30707289