VERSLO VALDYMO SISTEMA


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pamokų sąrašas
Paslėpti sąrašą

Apie modulį „Programos konfigūracija”

Gauti pranešimus į Facebook apie naujų pamokų atsiradimą

Savo Facebook tinklalapyje pranešame apie naujai paruoštas pamokas. Galite pažymėti, kad jums patinka mūsų tinklalapis ir gausite pranešimus apie naujas pamokas į savo naujienų lentą.

Šis modulis suteikia galimybę „Contour Enterprise“ administratoriui be programavimo keisti programos funkcijas.

Čia vartotojas gali kurti apskaitos knygas, skirtas naujų įmonių valdymui. Vienoje apskaitos knygoje yra tvarkomi vienos organizacijos procesai. Apskaitos knygų skaičius nėra ribojamas. Apskaitos knyga nėra atskira duomenų bazė, bet duomenų lentelių rinkinys. Toks sprendimas leidžia panašia veikla užsiimančioms įmonėms naudotis vienais žinynais. Pavyzdžiui, turėti bendrą klientų sąrašą, bendrą prekių sąrašą, bendrą darbuotojų sąrašą. Dėl šios priežasties nereikia bereikalingai įvedinėti duomenis, be to, palengvina įmonės grupės valdymo informacijos integracijos procesą. Naudotis vienais žinynais nėra privaloma. Vartotojas, kurdamas apskaitos knygą, pasirenka, ar nauja įmonė naudoja tuos pačius žinynus, kaip ir kitos apskaitomos organizacijos, ar turi savo atskirus sąrašus.

Modulis leidžia laisvai keisti programos meniu: kurti naujus meniu punktus, keisti meniu grupes, meniu punktų išsidėstymo tvarką, redaguoti meniu punktų pavadinimus.

Programos konfigūracijos modulio objektų saugykloje lengvai suprantamoje formoje yra pateiktas programos objektų aprašymas, parodyti ryšiai tarp objektų, objektų atributų rinkinys. Programos administratorius gali be programavimo paprastai kurti naujus programos objektus, papildyti turimų objektų laukų rinkinį, arba pakeisi laukų charakteristikas. Naujai sukurtus objektus administratorius gali susieti ryšiais su turimais objektais, įtraukti į meniu, priskirti suprogramuotą objekto įvedimo formą, aprašyti atvaizdavimo parametrus.

Dokumentų tipų saugykloje yra aprašyti visi programoje naudojami dokumentų tipai. Analogiškai objektų saugyklos funkcijoms, čia administratoriai taip pat gali laisvai kurti naujus dokumentų tipus ar keisti esamus, aprašyti dokumento laukus, dalyvius, ryšius su kitais dokumentais, numeracijos taisykles, galimas būsenas, apdorojimo veiksmus ir kitą informaciją. Čia pat galima sukurti ir priskirti dokumentui jo spausdinimo formos šablonus.

Įdiegtas ataskaitų redaktorius leidžia laisvai redaguoti turimas spausdinimo šablonų formas bei ataskaitas ir, remiantis jais ar „nuo nulio“ kurti naujas formas ir ataskaitas. Naujas ataskaitas galima be programavimo įtraukti į meniu, o spausdinimo formų šablonus priskirti prie dokumentų arba kitų programos objektų.