Gamybos valdymas


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pamokų sąrašas
Paslėpti sąrašą

Apie modulį “Gamybos valdymas”

Gauti pranešimus į Facebook apie naujų pamokų atsiradimą

Savo Facebook tinklalapyje pranešame apie naujai paruoštas pamokas. Galite pažymėti, kad jums patinka mūsų tinklalapis ir gausite pranešimus apie naujas pamokas į savo naujienų lentą.

Modulis skirtas sudėtingesnių gamybos procesų valdymui. Nedidelės įmonės ir įmonės su paprastesniais gamybos procesais naudoja supaprastintos gamybos modulį.

Gamyba prasideda nuo projektavimo. Pirmiausia konstruktorius paruošia konstruktoriaus specifikaciją, kurioje aprašo gaminio mazgų komplektą. Gaminio mazgu gali būti paruošta detalė arba gaminamas gaminio gamybos metu mazgas. Antruoju atveju programa kartu su gaminio gamyba suplanuoja ir mazgo pagaminimo operacijas. „Contour Enterprise“ palaiko analogų ir pakaitalų valdymą: galima aprašyti analogą, kurį visada leidžiama naudoti vietoj tam tikros medžiagos, o galima aprašyti pakaitalą, kurį galima panaudoti vietoje tam tikros medžiagos tik tam tikro gaminio gamyboje ir tik programos vartotojui leidus.

Tada, kai konstruktoriaus specifikacija yra paruošta, technologas aprašo gamybines operacijas, jų atlikimo seką (tam tikros operacijos gali būti atliekamos lygiagrečiai, o kitos – tik viena po kitos), papildomų medžiagų normas, darbo jėgos ir įrengimų poreikį, atliekų normą ir papildomas tiesiogines perkamas paslaugas. Išrinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo operacijoms galima įvesti Išrinkimo rezultatų žiniaraštį. Prie operacijų galima priskirti technologinius brėžinius, kurie bus rodomi gamybos darbuotojams operacijų atlikimo metu. Programa palaiko alternatyvias gamybos technologijas. Tai aktualu, pavyzdžiui, kai tą patį gaminį galima gaminti naudojant skirtingas stakles arba kai įmonė kartais perka žaliavą ir gamina pusfabrikatį pati, o kartais, kai turi daugiau užsakymų, perka jau paruoštą pusfabrikatį. Tokiu atveju vartotojas pasirenka technologiją, o programa užsako atitinkamas medžiagas, suplanuoja reikalingus įrengimus ir nustato darbo poreikį.

Kuriant naują gaminį, vartotojas gali nukopijuoti Konstruktoriaus specifikaciją ir Gamybos technologijos aprašymą iš turimos prekės. Tai yra standartinė programos savybė: visus „Contour Enterprise“ objektus galima kopijuoti su visa informacija: prekes, pirkimo faktūras, klientų užsakymus ir bet kokius kitus objektus.

Kiekviena gaminio pagaminimo ar žaliavos perdirbimo užduotis yra pagrindžiama Gamybos užsakymu. Gamybos užsakymus įveda programos vartotojai rankiniu būdu arba programa juos formuoja automatiškai remiantis suderintais Klientų užsakymais, kitų Gamybos užsakymų Medžiagų poreikio žiniaraščiais arba optimaliais sandėlio likučių kiekiais. Pagal gamybos užsakymo poziciją automatiškai suformuojama Maršrutinė korta, kurioje yra aprašyta gaminio ir jo neparuoštų pusfabrikačių gamybos operacijų seka. Maršrutinėje kortoje yra nurodyti įprasti operacijų vykdytojai ir planuojamos operacijų pradžios ir pabaigos datos, priskiriami medžiagų, įrengimų, darbo ir kitų tiesioginių sąnaudų poreikio normatyviniai žiniaraščiai. Apskaičiuojama normatyvinė gaminio savikaina pagal operacijas ir sąnaudų straipsnius.

Skubūs užsakymai gali būti valdomi spausdinant ir perduodant į gamybą Maršrutines kortas. Tuomet Maršrutinė korta keliauja per gamybos cechus kartu su pusfabrikačiu ir joje yra žymima operacijų atlikimo informacija. Modulio „Operatyviniai gamybos procesai“ funkcijos naudoja Maršrutinės kortos ir jos operacijų brūkšninius kodus. Kitų maršrutinių kortų operacijos yra pateikiamos cecho vadovams specialiajame operacijų paskirstymo lange. Kiekvienas vadovas mato jo cechui paskirtas operacijas ir jų planuojamus pradžios laikus. Vadovai paskirsto operacijas vykdytojams, o programa sugeneruoja darbo paskyras. Paskyra yra užduotis vykdytojui (darbuotojui, brigadai arba išorinei įmonei), joje yra sąrašas operacijų iš skirtingų maršrutinių kortų, kurias vykdytojas turi atlikti per pamainą.

Pagal atliktas gamybos operacijas programa nurašo medžiagas iš sandėlio, apskaičiuoja darbo, įrengimų ir kitas sąnaudas, premiją darbuotojui, pajamuoja pagamintą produkciją, apskaičiuoja faktinę gaminio savikainą. Fiksuoti operacijų atlikimo faktą ir faktinį medžiagų sunaudojimą operacijoms galima rankiniu būdu arba skenuojant Maršrutinės kortos ir Paskyros brūkšninius kodus naudojantis modulio „Operatyviniai gamybos procesai“ funkcijomis.

Programa gali paskirstyti faktines pridėtines išlaidas gaminių savikainai.

Modulio OLAP ataskaitos leidžia analizuoti gaminių savikainą, stebėti savikainos pokyčius laike pagal gamybos barus, gamybines operacijas ir sąnaudų straipsnius, lengvai nustatyti savikainos augimo priežastis, kontroliuoti medžiagų naudojimą gamybos procese, nustatyti medžiagų pereikvojimo kaltininkus. Pardavimo vadybininkai ir kiti suinteresuoti asmenys gali tikruoju laiku stebėti savo užsakymų gaminių gamybos proceso eigą.