Operatyvūs gamybos procesai


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pamokų sąrašas
Paslėpti sąrašą

Apie modulį “Operatyvūs gamybos procesai”

Gauti pranešimus į Facebook apie naujų pamokų atsiradimą

Savo Facebook tinklalapyje pranešame apie naujai paruoštas pamokas. Galite pažymėti, kad jums patinka mūsų tinklalapis ir gausite pranešimus apie naujas pamokas į savo naujienų lentą.

Modulis leidžia atlikti gamybos proceso valdymo veiksmus gamybos cechuose nuskaitant brūkšninius kodus. Vartotojų patogumui yra sukurtos trys skirtingos sąsajos: viena skirta stacionariam kompiuteriui su brūkšninio kodo skaitytuvu, antra – kompiuteriui su lietimui jautriu ekranu ir trečia – nešiojamajam duomenų kaupikliui. Vienoje įmonėje galima naudoti visas tris sąsajas kartu, optimaliai įrengiant darbo vietas.

Naudodami modulio įrankius, „Contour Enterprise“ vartotojai gali:

  • Nuskaityti gamybos operacijos brūkšninį kodą ir taip pažymėti operacijos atlikimo pradžią ir pabaigą. Tokiu atveju programa leidžia tikruoju laiku stebėti gamybos proceso eigą, darbuotojų užimtumą, saugo ir leidžia analizuoti faktinį operacijų atlikimo laiką ir faktinę darbo savikainą. Programoje galima užfiksuoti ne visą užsakytų operacijų atlikimo kiekį. Vartotojas gali pasirinktinai nurodyti, kad tam tikrų operacijų brūkšniniai kodai turi būti nuskaitomi tik vieną kartą. Tokiu atveju programa vienu skenavimu užfiksuoja operacijos pradžios ir pabaigos faktus. Tai gali būti aktualu, pavyzdžiui, trumpoms kokybės patikros operacijoms. Operacijos atlikimo fakto skenavimo metu programa nurašo medžiagas iš sandėlio pagal normą, užfiksuoja įrenginio panaudojimo faktą ir apskaičiuoja faktines įrenginių sąnaudas, apskaičiuoja priedo darbuotojui dalį už atliktą operaciją arba jei darbininkui mokamas pastovus atlyginimas – faktinę operacijos darbo kainą, užpajamuoja atliekas pagal normą, jei tokios yra numatytos operacijos aprašyme, ir galutinės operacijos nuskenavimo atveju užpajamuoja gatavą produkciją sandėlyje. Po operacijos pradžios fakto skenavimo, programa darbuotojui parodo reikalingus brėžinius ir kitą gamybinę dokumentaciją.
  • Nuskaityti medžiagos brūkšninį kodą ir taip pažymėti medžiagos paėmimo į gamybą faktą. Dalis medžiagų gali būti nurašomos pagal normą. Tokias medžiagas „Contour Enterprise“ nurašo automatiškai operacijos brūkšninio kodo skenavimo metu. Kitos, labiau vertingos medžiagos, gali būti apskaitomos pagal faktą. Tokios medžiagos nurašomos atskirai skenuojant operacijos ir medžiagos brūkšninius kodus medžiagos paėmimo į gamybą metu. Vartotojui papildomai nuskaičius brūkšninį kodą, programa užfiksuoja paimtos medžiagos papildomas charakteristikas: partiją, galiojimo laiką, tiekėją ar kitas.
  • Nuskaityti gamybos užsakymo brūkšninį kodą ir taip pažymėti gaminio pagaminimo faktą. Šis darbo režimas naudojamas supaprastintoje gamyboje, kai vartotojas nenori išskirti gamybines operacijas.
  • Nuskaityti gamybos paskyros brūkšninį kodą ir taip pažymėti jos atlikimo faktą. Šis režimas leidžia vienu skenavimu užfiksuoti visas gamybos paskyros operacijas.
  • Pažymėti gautus produkcijos kiekius išrinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo operacijose. Šį veiksmą darbuotojas gali atlikti arba pasirenkant gaminius naudojant „Touch Screen“ sąsają, arba nuskaitant brūkšninius kodus nuo iš anksto paruošto lapo. Programoje gali būti įdiegta elektroninių svarstyklių funkcija, tad produkcijos svoris gali būti nustatomas automatiškai.

Skirtingai nuo kitų programų, kurios nuskenuotą informaciją saugo nešiojamuose kaupikliuose ir perduoda į bendrą verslo valdymo sistemą vėliau prijungus kaupiklį prie kompiuterio, „Contour Enterprise“ Operatyvių gamybos procesų valdymo modulis yra visiškai integruota programos dalis. Iš skaitytuvų gauta informacija tikruoju laiku yra išsaugojama „Contour Enterprise“ duomenų bazėje. Iš karto po brūkšninio kodo nuskenavimo pardavimo vadybininkas ir kiti suinteresuoti asmenys mato aktualią informaciją apie gamybos proceso eigą, programoje keičiasi sandėlio likutis (pajamuojami gaminiai arba nurašomos medžiagos), priskaičiuojamas priedas darbuotojams, formuojami Didžiosios knygos įrašai.

Gamybos padaliniai taip pat naudoja modulio „Sandėlių logistika“ brūkšninių kodų skenavimo funkcijas priimant medžiagas iš kitų sandėlių ar tiekėjų, perduodant arba kraunant pagamintą produkciją, supakuojant gaminius arba atliekant inventorizaciją.