VERSLO VALDYMO SISTEMA


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pamokų sąrašas
Paslėpti sąrašą

Prekės matavimo vienetai

Gauti pranešimus į Facebook apie naujų pamokų atsiradimą

Savo Facebook tinklalapyje pranešame apie naujai paruoštas pamokas. Galite pažymėti, kad jums patinka mūsų tinklalapis ir gausite pranešimus apie naujas pamokas į savo naujienų lentą.

Programoje “Contour Enterprise” viena prekė gali turėti kiek norite skirtingų matavimo vienetų. Vartotojas, aprašęs kelis prekės matavimo vienetus, gali pirkti, parduoti ir atlikti kitas operacijas su preke, pasirinkdamas bet kurį matavimo vienetą.

Norėdami įrašyti mato vienetą, atidarykite prekės redagavimo formą. Atsidariusiame lange galite įvesti apskaitinį matavimo vienetą, kuriuo vedama apskaita. Apskaitiniu matavimo vienetu reikia pasirinkti tą matavimo vienetą, kuriuo patogiausia žiūrėti prekės likutį, pirkimo, pardavimo bei kitas ataskaitas.

Žemiau pateiktame pavyzdyje pieno apskaitinis matavimo vienetas yra litras. Juo patogiausia žiūrėti likutį ir juo galima išvesti be paklaidos visus likusius matavimo vienetus. Apskaitinis matavimo vienetas įvedamas prekės aprašymo lange, lauke Apskaitinis MV. Galite keisti jo aprašymą paspaudę Matavimo vieneto aprašymo ženkliuką. Pavyzdžiui, nurodyti šios prekės mato vieneto brūkšninį kodą arba svorį.

Užpildę laukus ir norėdami uždaryti formą, spauskite ženkliuką Išeiti išsaugojus pakeitimus.

Papildomi matavimo vienetai įvedami paspaudus ženkliuką Priklausomi objektai -> Prekės matavimo vienetas.

Atsidariusiame sąraše matote jau įvestą matavimo vienetą.

Norėdami įvesti kitą matavimo vienetą, spauskite pridėjimo mygtuką Sukurti naują. Atsidariusiame lange pasirinkite matavimo vienetą.

Matavimo vienetui galite uždėti požymius Apskaitinis MV ir Pagrindinis MV. Kaip buvo paminėta aukščiau, apskaitinis matavimo vienetas yra tas, kuriuo programa apskaito prekės likutį. Pagrindinis matavimo vienetas yra tas, kurį programa pasiūlo vartotojui įvedant naują dokumentą. Požymį Pagrindinis MV reikia uždėti matavimo vienetui, kurį žadate naudoti dažniausiai. Tik vienas prekės matavimo vienetas gali turėti požymį Pagrindinis.

Užpildę laukus ir norėdami uždaryti formą, spauskite ženkliuką Išeiti išsaugojus pakeitimus.

Jeigu reikalingo matavimo vieneto nėra sąraše, reikia jį įvesti. Pavyzdžiui, norite įvesti naują matavimo vienetą 300 ml. Spauskite pridėjimo mygtuką Sukurti naują. Pasirinkite kodą, pavadinimą ir bazinį matavimo vienetą. Bazinis matavimo vienetas yra tas, į kurį šis matavimo vienetas dažniausiai verčiamas.

Mato vieneto sukūrimas

Jeigu mato vienetų sąraše nematote tinkamo prekės matavimo vieneto, tuomet galite patys sukurti reikiamą matavimo vienetą.

Toliau spauskite pridėjimo mygtuką Sukurti naują. Atsidariusioje formoje tai pat įrašykite įvedamo ir bazinio matavimo vieneto santykį.

Išsaugokite matavimo vienetą. Pasirinkite naujai suvestą matavimo vienetą.

Naujai suvestas matavimo vienetas prekės matavimo vieneto lange.

Išsaugokite matavimo vienetą. Dabar galite atlikti veiksmus su preke bet kokiais įvestais matavimo vienetais.