VERSLO VALDYMO SISTEMA


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pamokų sąrašas
Paslėpti sąrašą

Apie modulį „Vidinio transportavimo valdymas”

Gauti pranešimus į Facebook apie naujų pamokų atsiradimą

Savo Facebook tinklalapyje pranešame apie naujai paruoštas pamokas. Galite pažymėti, kad jums patinka mūsų tinklalapis ir gausite pranešimus apie naujas pamokas į savo naujienų lentą.

Modulio paskirtis – automatizuoti prekių, medžiagų, pusfabrikačių ir pagamintos produkcijos judėjimo operacijas organizacijos viduje.

„Contour Enterprise“ vartotojas gali aprašyti įprastas prekių judėjimo organizacijos viduje esančias schemas ir priskirti jas prekėms, medžiagoms, mazgams ir pagamintai produkcijai. Skirtingiems gavimo sandėliams galima aprašyti skirtingus atsargų perkėlimo maršrutus. Pavyzdžiui, galima aprašyti tokį maršrutą: jeigu gaminys yra parduodamas iš Kauno filialo, tai jo perkėlimo schema yra tokia: pagamintas produktas pirma pajamuojamas Klaipėdos gamybos cecho sandėlyje, paskui perkeliamas į Klaipėdos krovimo sandėlį, paskui vežamas į Kauno padalinio gavimo sandėlį, iš ten perkeliamas į pardavimo sandėlį ir kartu su kitomis užsakymo prekėmis išvežamas užsakovui. Vartotojas gali nurodyti, ar tam tikram perkėlimo veiksmui būtina kurti perkėlimo užsakymą. Pavyzdžiui, jeigu Klaipėdos ceche pagaminta produkcija visada yra perkeliama į Klaipėdos cecho krovimo sandėlį, tuomet perkėlimo užsakymo kurti nėra tikslo, nes sandėlininkas ir be programos pagalbos žino, kur reikia perkelti pagamintą gaminį. Bet jeigu iš Klaipėdos krovimo sandėlio gaminys gali nukeliauti į skirtingus padalinius arba tiesiogiai pas užsakovą, patogu nurodyti, kad programa tokiam perkėlimui suformuotų užsakymą. Tuomet sandėlininkas arba transportavimo vadybininkas galės patogiai matyti, kokias prekes, kur ir kada jis turi išsiųsti.

Aprūpindama kliento užsakymą prekėmis, gamybos užsakymą mazgais ir medžiagomis arba palaikydama optimalų paklausių prekių, mazgų ir medžiagų likutį sandėlyje, programa, užsakant atsargos pirkimą arba gamybą, papildomai suplanuoja vidinį atsargos perkėlimo maršrutą, sukuria transportavimo užsakymus maršruto etapuose, kur jie yra reikalingi, ir rezervuoja atsargą kiekviename tarpiniame sandėlyje. Vidiniai perkėlimo užsakymai gali būti įvesti vartotojų rankiniu būdu. Kai atsarga, kurią reikia perkelti ar pervežti į kitą sandėlį, atsiranda sandėlyje, programa automatiškai priskiria ją prie transportavimo užsakymo ir aprūpina rezervu. Transporto dispečeris ar sandėlininkas specialioje sąsajoje nurodo krovimo ir gavimo sandėlius, o programa jam parodo turimus prekių kiekius, kuriuos reikia perkelti iš vieno sandėlio į kitą. Paruoštus transportavimo kiekius dispečeris gali automatiškai įkelti į prekių perkėlimo tarp įmonės sandėlių dokumentą. Pagal šį dokumentą programa perkelia atsargas iš vieno sandėlio į kitą, spausdina važtaraštį, automobilio krovimo užduotis.

Naudojant sandėlių logistikos modulio funkcijas, vartotojas gali nuskaityti pakrovimo užduoties ir prekių etikečių brūkšninius kodus ir pažymėti atsargų pakrovimo į transporto priemonę arba atidavimo į kitą sandėlį faktus. Priėmimo sandėlyje prekes priimantis sandėlininkas, skenuodamas važtaraščio brūkšninį kodą ir atsargų etikečių brūkšninius kodus, gali sutikrinti gautą siuntinį.

Prekės gali būti perkeliamos organizacijos viduje ir be perkėlimo užsakymų, rankiniu būdu registruojant vidinius perkėlimo veiksmus arba skenuojant prekių etikečių brūkšninius kodus modulyje „Sandėlių logistika“.