Specializuotų


verslo valdymo sistemų kūrimas


Pagrindinis /

Specializuotų sprendimų sukūrimas

Specializuotų sprendimų sukūrimas

Stambios įmonės, nusprendusios iš esmės modernizuoti savo apskaitos ir verslo valdymo informacinę sistemą, vis dažniau renkasi specializuotus valdymo sprendimus.

Specializuotas valdymo sprendimas – tai programinis produktas, skirtas tik Jums. Į specializuoto sprendimo paslaugas įeina išsamus užsakovo valdymo ir apskaitos poreikių ir problemų tyrimas, metodinė pagalba, verslo procesų pertvarkymas ir valdymo apskaitos modelio sukūrimas, pastovios konsultacijos ir apmokymai visą bendradarbiavimo laiką, visiškas programos „Contour Enterprise“ pertvarkymas pagal konkrečius užsakovo poreikius.

Šioje srityje mes pasiekėme rimtų praktinių rezultatų. Specializuoti valdymo sprendimai yra sukurti gamybos, statybos, transporto, didmeninės ir mažmeninės prekybos, paslaugų srities ir kitoms įmonėms, viešbučiams ir restoranams, įvairaus profilio įmonių grupėms. Sukaupta didelė specializuotų valdymo sprendimų patirtis.

Kurdami specializuotus sprendimus, mes vadovaujamės principu: „Ne įmonė turi prisitaikyti prie programos, bet programa prie įmonės“.

Pagrindinis specializuoto sprendimo išskirtinis bruožas yra tas, kad jis pasiūlo įmonei individualų apskaitos ir valdymo funkcijų kompleksą, kuriame atsispindi ypatingi svarbiausi jos veiklos duomenys:

 • verslo srities ypatumai,
 • įmonės specializacijos ypatumai,
 • įmonės verslo procesų ir valdymo schemų specifika,
 • efektyvūs savito valdymo stiliaus ypatumai.

Patirtis rodo, kad specializuoti sprendimai nepakeičiami įmonėse, kurios įžvelgia pranašumus:

 • darbo organizacijoje,
 • verslo procesuose,
 • valdymo stiliuje.

Dėl specializuotų sprendimų nėra grėsmės netekti šių konkurencinių pranašumų. Priešingai nei įprastus modulius, specializuotus sprendimus sudaro individualiai parinktos apskaitos ir valdymo funkcijos, kurios suteikia įmonės strateginiams pranašumams papildomą impulsą. Šį efektą sustiprina dar ir tikslus bei operatyvus sprendimų priėmimas, kuris remiasi patikima informacija.

Specializuotų sprendimų būdingiausi bruožai:

 • išsamumas: programoje yra išsamus visų apskaitos ir valdymo funkcijų, reikalingų efektyviam darbui su sistema, sąrašas,
 • optimalumas: programoje nėra nei vienos nereikalingos, trukdančios dirbti funkcijos,
 • plėtros galimybė: programa užtikrina funkcionalumo augimo arba pakeitimo galimybę, kai kliento apskaitos ir valdymo poreikiai padidėja arba keičiasi.

Specializuotų sprendimų kūrimo metodas

Specializuoto sprendimo projekto sėkmę užtikrina Iteracinis diegimo metodas. Metodo esmė: sistemos keitimo procedūros kartojamos tol, kol apskaitos ir valdymo automatizacijos sprendimas visiškai patenkina užsakovo poreikius. Dėl kartojamų pakeitimų galimas sąnaudų augimas yra mūsų komercinė rizika. Tai neturi jokios įtakos specializuoto sprendimo diegimo projekto kainai.

Galutinio rezultato užtikrinimas

Klientams specializuotas valdymo sprendimas yra siūlomas su garantija, kad bus pasiektas teigiamas galutinis rezultatas.

Specializuoto sprendimo sukūrimo sutarties 8.3. punkte nurodyta:

 • 8.3. Jeigu po antro raštiško motyvuoto atsisakymo Užsakovas vėl atsisako priimti šia sutartimi numatytus darbus dėl Vykdytojo kaltės, Užsakovui suteikiama teisė nutraukti šią sutartį prieš terminą ir jam užtikrinamas visų sumokėtų pagal šią sutartį pinigų grąžinimas. Jau priimti darbai pagal užbaigtus etapus, net jeigu jie buvo priimti ne iš karto, o po Užsakovo raštiškų motyvuotų atsisakymų, negali būti šios sutarties nutraukimo pagrindu pagal šį punktą.

Aštuonerių metų specializuotų valdymo sprendimų diegimo Lietuvoje patirtis rodo, kad klientai yra visiškai apsaugoti nuo nepavykusio diegimo.