Verslo valdymo sistemos


diegimo paslaugos


Pagrindinis /

„Contour Enterprise“ diegimas

„Contour Enterprise“ diegimas

Jūs patys galite instaliuoti programą, išsiaiškinti jos veikimą, savarankiškai išmokti su ja dirbti, organizuoti savo įmonės darbuotojų darbą su programa, paskirstyti užduotis, kontroliuoti jų vykdymą… Arba Jūs galite patikėti šiuos rūpesčius mums.

Aukštą teikiamų paslaugų kokybę užtikrina didesnė nei dvidešimties metų pagrindinių įmonės konsultantų ir programuotojų patirtis įvairių organizacijų apskaitos ir valdymo automatizavimo srityje. Kitas svarbus veiksnys, užtikrinantis teikiamų paslaugų kokybę, – Jūs bendradarbiausite ne su programos platintojais, bet su programinio produkto kūrėjų komanda.

Siekiant užsibrėžto tikslo – „Programa turi veikti jūsų organizacijoje ir visi darbuotojai turi būti patenkinti“ – reikalinga atlikti tokius darbus:

1. instaliuoti programą ir įvesti (importuoti) pradinius duomenis;
2. atlikti parametrinį adaptavimą, siekiant be programavimo kuo įmanoma labiau priartinti programos verslo logiką prie vartotojo poreikių ir specifikos, esant poreikiui, atlikti programavimo darbus;
3. padėti vartotojams atlikti savo funkcijas programoje darbo pradžioje, išspręsti iškilusias problemas;
4. užbaigti projektą, gauti Užsakovo įvertinimą ir pereiti prie programos priežiūros etapo.

Visos paslaugos, išskyrus programavimo darbus, yra apmokamos atsižvelgiant į faktą. Programavimo darbų vertė yra nustatoma šalių susitarimu, t. y. suderinama konkreti suma už kiekvieną konkretų darbą.

Kuriuos diegimo darbus atlikti patiems, o kuriuos paskirti mums, Jūs sprendžiate patys. Tokiu būdu Jūs visiškai kontroliuojate programos diegimo biudžetą: kuo daugiau darbų atliksite patys, tuo mažiau kainuos programos diegimas. Bet kada galėsite gauti reikalingą konsultaciją arba pavesti bet kurį darbą mums.

Kai kurios įmonės įsidiegė „Contour Enterprise“ savarankiškai ir neužsakinėjo jokių paslaugų, tačiau svarbu paminėti, kad pasinaudodami mūsų pagalba, galėsite lengvai pasiekti didžiausią naudą naudojantis programa.

Programos instaliacija

Instaliuoti programą vienoje darbo vietoje yra paprasta, šis procesas nereikalauja specialių vartotojo žinių ir įgūdžių: tiesiog vadovaukitės mūsų paruošta instrukcija. Norint instaliuoti programą ne vienoje darbo vietoje, būtina atlikti tam tikrus tinklo konfigūravimo darbus, todėl šį darbą rekomenduojame patikėti žmogui, turinčiam bent mažiausius IT administravimo įgūdžius. Jeigu tokio darbuotojo neturite – mes galime suteikti tokią paslaugą.

Pradinių duomenų įvedimas

Programos diegimo pradžioje būtina paruošti pagrindinius žinynus:

 • Prekių ir paslaugų žinyną. Suvedant šį žinyną, svarbu apgalvoti prekių ir paslaugų grupavimo ir kodavimo principus, tinkamai nurodyti apskaitinius ir pagrindinius matavimo vienetus, prekių kategorijas ir subkategorijas.
 • Kainoraščius ir nuolaidų politiką.
 • Partnerių (tiekėjų, pirkėjų ir kitų partnerių) žinyną.
 • Organizacinę struktūrą ir sandėlius.
 • Darbuotojus ir atskaitingus asmenis.
 • Automobilių žinyną ir degalų suvartojimo normatyvus.
 • Ilgalaikio turto ir mažaverčio inventoriaus korteles.

Gamybos įmonėms reikalinga papildomai aprašyti:

 • Gaminių specifikaciją: gaminio mazgus, pusfabrikačius ir kitas sudedamąsias dalis.
 • Technologinę specifikaciją: operacijas, jų seką, vykdytojus, medžiagų normas, darbo įkainius, įrengimų sąnaudas, kitas tiesiogines sąnaudas, pridėtinių sąnaudų koeficientus.

Statybos įmonės papildomai suveda:

 • Neužbaigtų objektų žinyną.
 • Statybos darbų įkainius.

Transporto organizacijos:

 • Papildomą informaciją apie automobilius.
 • Teritorijų ir reisų žinyną.

Viešojo maitinimo įmonės papildomai aprašo:

 • Sales ir staliukų išsidėstymą.
 • Barmenus, padavėjus ir darbo pamainas, taip pat prižiūrimus staliukus.
 • Kalkuliacines korteles.
 • Valgiaraštį ir patiekalų išdėstymo tvarką.

Viešbučiai suveda:

 • Kambarius ir kitus objektus (sales, automobilių statymo vietas ir pan.).
 • Nuomos kainodaros aprašymą.

Tada, kai žinynai yra paruošti ir atliktas adaptavimo etapas, būtina įvesti darbo pradžios likučius:

 • Atsargų likučius.
 • Skolų likučius.
 • Buhalterinių sąskaitų likučius pagal analitikos objektus.
 • Ilgalaikio turto įsigijimo vertę ir sukauptą nusidėvėjimą.

Dažniausiai „Contour Enterprise“ naudotojai šiuos duomenis turi „MS Excel“ bylose arba senose buhalterinėse programose. Tuomet informacija gali būti importuota į „Contour Enterprise“. Mes galime ištraukti duomenys importui iš senų programų ir sutvarkyti juos patys arba perduoti jums paruoštus importui Excel failus. Taip pat galime padėti teisingai aprašyti pradinę informaciją ir patikrinti suvedimo teisingumą tam, kad ateityje nesusidurtumėte su problemomis dėl pradžioje padarytų klaidų.

Parametrinis adaptavimas

Viena sistemos lankstumo sudėtinių dalių yra taip vadinama „adaptacija be programavimo“. „Contour Enterprise“ pasižymi išskirtinėmis galimybėmis šioje srityje. Parametrinio adaptavimo būdu galima aprašyti bet kokį apskaitos modelį, keisti verslo procesų automatizavimo metodikas, pritaikant programos funkcionalumą jūsų poreikiams, aprašyti dokumentų apyvartos principus, dokumentų apdorojimo metodus ir rodiklių apskaičiavimo algoritmus, apriboti vartotojų teises programoje, sukonfigūruoti ataskaitas ir spausdinimo formas, aprašyti automatinio duomenų užpildymo taisykles ir įvestų duomenų teisingumo patikrinimo algoritmus, pridėti papildomus laukelius, žinynus arba dokumentus, perkonfigūruoti dokumentų ryšius, paruošti programos vartotojams jiems aktualių programos funkcijų meniu. Diegimo metu mes teikiame Užsakovams sistemos adaptavimo be programavimo paslaugas, siekdami kuo labiau priartinti sistemos verslo logiką prie konkretaus Užsakovo poreikių. Ši procedūra yra būtina sėkmingam diegimui.

Programavimo darbai

Esant poreikiui, diegimo metu gali būti atlikti papildomi programavimo darbai, kurių tikslas yra praplėsti (pakeisti) sistemos veikimą. Kiekvieno pakeitimo kaina nustatoma individualiai.

Konsultacinė pagalba darbo pradžioje

Vartotojams pradedant dirbti su programa, kyla klausimai: kaip teisingai pasielgti vienokiu ar kitokiu atveju. Mūsų konsultantai darbo pradžioje padeda vartotojams teisingai atlikti operacijas programoje, už kurias jie yra atsakingi. Tokiu būdu vartotojai išmoksta dirbti su programa darbo metu, o ne išklausius abstraktų apmokymo kursą, kurį po kelių dienų jie pamiršta. Toks mokymo būdas taip pat leidžia apmokyti darbuotojus neatitraukiant jų nuo kasdienių darbų.

Projekto pabaiga

Kai diegimo tikslai yra pasiekti, o vartotojai gali visavertiškai dirbti su programa, galima prieiti prie priežiūros ir aptarnavimo etapo.