VERSLO VALDYMO SISTEMA


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pagrindinis /

Kaip teisingai parašyti prašymą atleisti iš darbo?

prašymas išeiti iš darbo

Jei jūs nusprendėte pakeisti darbą arba tiesiog norite nutraukti savo darbo sutartį su dabartiniu darbdaviu, jums reikia parašyti prašymą atleisti iš darbo. Tai yra svarbus dokumentas, kuris turi būti parašytas tinkamai ir įteiktas laiku, kad išvengtumėte galimų problemų ar nesusipratimų su darboviete. Šiame straipsnyje aptariame kaip tinkamai informuoti darbdavį apie norą išeiti iš darbo ir kokios apskritai procedūros turėtų būti atliekamos siekiant išvengti nesusipratimų ar teisinių pasekmių.

Prašymo forma ir turinys

Prašymas atleisti iš darbo turi būti rašytinis ir jame turi būti nurodyti šie duomenys:

  • Darbdavio pavadinimas ir adresas;
  • Darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė;
  • Prašymo data;
  • Atleidimo data;
  • Darbo kodekso straipsnis, pagal kurį nutraukiama darbo sutartis;
  • Darbuotojo parašas.

Pavyzdžiui:

Vadybininkas

Vardenis Pavardenis

UAB „Įmonė“  vadovui (vadovo vardas ir pavardė)

PRAŠYMAS

2023 birželio 5 d.

Vilnius

Prašau mane atleisti iš darbo nuo 2023 m. birželio 25 d., pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 55 straipsnį.

Vardenis Pavardenis

Parašas

Prašyme nereikia nurodyti priežasties, kodėl norite išeiti iš darbo, nebent tai yra susiję su svarbiomis aplinkybėmis (pvz., sveikatos būkle, šeimos padėtimi ir pan.). Taip pat nereikia rašyti ilgų padėkų ar atsiprašymų. Prašymas turi būti trumpas, aiškus ir formalus. Jis rašomas laisva forma, tad kai kurios informacijos pateikimo eiliškumas nėra svarbus.

Prašymo įteikimas ir įspėjimo laikotarpis

Prašymą atleisti iš darbo darbuotojas gali pateikti darbdaviui tiesiogiai (arba darbdavio atstovui) arba siųsti registruotu paštu darbdavio įmonės buveinės adresu. Taip pat galima naudoti informacinių technologijų priemones, pvz., el. paštą, jeigu kontaktai yra įforminti darbo sutartyje. Svarbu užtikrinti, kad prašymas būtų pristatytas ir darbdavys ar jo atstovas patvirtintų jo gavimą.

Prašymą atleisti iš darbo reikia pateikti ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų nuo norimos atleidimo datos.

Tai yra bendras įspėjimo laikotarpis, kuris taikomas tiek neterminuotai, tiek terminuotai darbo sutarčiai, sudarytai ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui. Jeigu darbo sutartis yra sudaryta trumpesniam laikotarpiui, įspėjimo laikotarpis yra 5 kalendorinės dienos. Jeigu darbuotojas nori išeiti iš darbo anksčiau nei po 20 dienų, jis gali susitarti su darbdaviu dėl trumpesnio įspėjimo laikotarpio arba sumokėti kompensaciją už neatliktą darbą įspėjimo laikotarpiu.

Darbo kodekse numatyta, kad darbuotojui yra suteikta teisė atšaukti pateiktą prašymą per tris dienas nuo jo pateikimo dienos. Jeigu norima atšaukti prašymą vėliau, tam bus reikalingas darbdavio pritarimas ir sukitimas.

Pasekmės nepateikus prašymo numatyta tvarka

Pateikus prašymą atleisti iš darbo, darbuotojas turi toliau dirbti pagal savo pareigas ir laikytis visų darbo sutarties ir vidinės tvarkos taisyklių nuostatų iki paskutinės darbo dienos. Darbdavys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną privalo įforminti darbo sutarties pasibaigimą ir išmokėti visus priklausančius pinigus už darbą (atlyginimą, atostoginius, priedus, kompensacijas ir pan.).

Jeigu darbuotojas išeina iš darbo neparašęs prašymo atleisti iš darbo arba nesilaiko įspėjimo laikotarpio, jis gali būti baudžiamas pagal Darbo kodekso 235 straipsnį dėl šiurkštus darbo pareigų pažeidimo. Tokiu atveju jis gali prarasti teisę į išeitinę kompensaciją ar kitas privilegijas, taip pat gali turėti problemų ieškant naujo darbo.

Svarbu pažymėti, kad kai kurios įmonės naudojasi vidinėmis informacinėmis sistemomis, kurios leidžia efektyviau tvarkyti dokumentaciją. Pavyzdžiui, contourenterprise verslo valdymo sistema, kai kurioms įmonėms leidžia lengviau valdyti prašymus dėl darbuotojų atleidimo. Tad, pasidomėkite ar kokia nors sistema nėra naudojama jūsų darbovietėje. Galbūt tai palengvins prašymo pateikimą.

Pabaigai

Kaip bebūtų, jeigu darbuotojas yra namie ir serga, jis vis tiek gali pateikti prašymą atleisti iš darbo el. paštu arba registruotu paštu. Tačiau, jeigu jis nori nutraukti darbo sutartį dėl sveikatos priežasčių, jis turi tai nurodyti prašyme ir pateikti gydytojo išrašą. Tokiu atveju darbo sutartis gali būti nutraukta be įspėjimo laikotarpio ir darbuotojas gali gauti išeitinę kompensaciją.

Prašymas atleisti iš darbo yra rimtas žingsnis, kuris reikalauja apgalvoto ir atsakingo požiūrio. Parašykite prašymą aiškiai ir formaliai, nurodydami visus reikalingus duomenis. Būtinai pateikite prašymą laiku ir užtikrinkite, kad jis būtų pristatytas ir gavimas patvirtintas darbdavio. Laikykitės įspėjimo laikotarpio ir kitų sąlygų. Tik tai padės užtikrinti, kad darbo santykiai nutraukti laikantis visų LR įstatymų.