Statybos valdymo sistema


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pagrindinis /

Statybos įmonėms

Statybos įmonėms

Gauti pranešimus į Facebook apie naujas Contour Enterprise programos versijas

Savo Facebook tinklalapyje pranešame apie naujai paruoštas Contour Enterprise programos versijas. Galite pažymėti, kad jums patinka mūsų tinklalapis ir gausite pranešimus apie naujas Contour Enterprise versijas į savo naujienų lentą.

Contour Enterprise statybos valdymo sistema apima visus statybinės kompanijos verslo procesus nuo sąmatos importo ir projekto vykdymo planavimo iki detalios projekto finansinio rezultato analizės.

Automatizuojami tokie procesai:

 • Paklausimų registravimas ir dalyvavimo konkursuose proceso valdymas.
 • Projektų darbų vykdymo planavimas Ganto grafike.
 • Mechanizmų paskirstymas planuojamiems projektų darbams, mechanizmų rezervavimas.
 • Darbuotojų paskirstymas planuojamiems projektų darbams, darbuotojų rezervavimas.
 • Įrankių paskirstymas planuojamiems projektų darbams, įrankių rezervavimas, judėjimo kontrolė.
 • Projekto plano vykdymo kontrolė (plano palyginimas su faktu), projekto sekančių darbų vėlavimo prognozė, priklausomai nuo faktinės atliktų darbų datos ir atsižvelgiant į kituose projektuose užimtus resursus.
 • Detalios išorinės ir vidinės sąmatos importas (medžiagų, mechanizmų ir darbų poreikio).
 • Medžiagų poreikio paraiškų formavimas pagal sąmatą.
 • Užsakytų medžiagų kiekių palyginimas su sąmatos kiekiais, viršytų kiekių paryškinimas.
 • Medžiagų paraiškų tvirtinimas arba grąžinimas projektų vadovui.
 • Pirkimo konkursų valdymas.
 • Užsakymų tiekėjams formavimas ir vykdymo kontrolė.
 • Transporto planavimas pagal medžiagų paraiškas.
 • Užsakytų medžiagų pajamavimas pagal užsakymus tiekėjams.
 • Statybos darbų atlikimo faktų fiksavimas, progreso analizė.
 • Atliktų darbų aktų formavimas, faktūrų formavimas, apmokėjimų valdymas.
 • Subrangos valdymas.
 • Faktinio statybininkų darbo laiko pagal projektus fiksavimas.
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas pagal išdirbį, motyvacijos sistema.
 • Mechanizmų faktinio darbo laiko pagal projektus valdymas, kuro sunaudojimo kontrolė.
 • Detali projektų ekonomikos analizė laike.
 • Biudžeto detali prognozė pagal projektus, remiantis projektų vykdymo planais.
 • Detali projekto išlaidų kontrolės analizė sumine ir kiekine išraiška, fakto palyginimas su sąmatos eilutėmis, nuokrypio priežasčių paryškinimas.

Modulių sąrašas

Verslo procesas Contour Enterprise modulis Ar modulis yra
CRM
Komercinių pasiūlymų valdymas

Modulis leidžia programoje ruošti komercinius pasiūlymus klientams. ...Plačiau

Kontaktų valdymas

Modulis automatizuoja kontaktų su klientais valdymo procesą. ...Plačiau

Rinkodaros renginių valdymas

Modulis leidžia planuoti rinkodaros renginius (seminarus, banketus, parodas ir pan.) ir sekti jų efektyvumą. ...Plačiau

WEB klientas

Programoje „Contour Enterprise“ yra sukurtas taip vadinamas „Storas klientas“ (angl. „Fat client“ arba „Rich client“). Ši technologija leidžia įgyvendinant WEB sprendimus naudotis programa „Contour Enterprise“ kaip aplikaciniu serveriu. ...Plačiau

Pardavimų valdymas
Kainodaros valdymas

Modulis suteikia galimybę valdyti kainoraščius ir aprašyti nuolaidų politiką. ...Plačiau

Sutarčių valdymas

Modulis leidžia programoje registruoti ir valdyti sutartis su klientais ir tiekėjais. ...Plačiau

Konsignacijos operacijų valdymas

Modulis palaiko nuosavų prekių perdavimo konsignacijai ir iš tiekėjų konsignacijos sąlygomis gautų prekių apskaitos operacijas. ...Plačiau

Pirkimų valdymas
Užsakymų tiekėjams valdymas

Modulis leidžia registruoti užsakymus tiekėjams, nurodyti užsakymo prekes, partijos pristatymo ir apmokėjimo sąlygas, planuojamas tiekimo datas. ...Plačiau

Tiekimų planavimas ir valdymas

Modulis automatiškai suplanuoja atsargų pirkimo poreikį ir sukuria pirkimo užduotis tiekimo skyriui. ...Plačiau

Gamybos valdymas
Gaminio technologijos projektavimas

Modulis leidžia reikšmingai pagreitinti naujo gaminio įvedimo procesą: vartotojas įveda gaminio parametrus, o programa apskaičiuoja sąmatą ir sukuria technologijos aprašymą. ...Plačiau

Gamybos planavimas

Modulis leidžia planuoti ir perplanuoti gamybines operacijas, rezervuoti operacijoms reikalingus resursus: darbuotojus, brigadas, darbo barus, įrengimus ir įrankius. ...Plačiau

Gamybos valdymas

Modulis apima visą gamybos ciklą: nuo projektavimo iki produkcijos pajamavimo. ...Plačiau

Gamybos aprūpinimas

Modulio paskirtis – aprūpinti suplanuotus gamybos užsakymus reikalinga žaliava. ...Plačiau

Operatyvūs gamybos procesai

Modulis leidžia atlikti gamybos proceso valdymo veiksmus gamybos cechuose nuskaitant brūkšninius kodus. ...Plačiau

Supaprastinta gamyba

Supaprastintas gamybos variantas skirtas mažesnėms įmonėms, arba įmonėms su paprastesniais gamybos procesais ir kuklesniais gamybos procesų automatizacijos reikalavimais. ...Plačiau

Sandėlių valdymas
Sandėlių apskaita ir valdymas

Sandėlių apskaitos modulis leidžia kontroliuoti sandėlių likutį ir atsargų judėjimo srautą. ...Plačiau

Sandėlių logistika

Su šiuo moduliu galima valdyti nuosavų prekių saugojimą dideliuose sandėliuose arba automatizuoti 3PL paslaugas teikiančių įmonių klientų prekių priėmimo, saugojimo, komplektavimo ir gabenimo operacijas. ...Plačiau

Vidinė logistika
Vidinio transportavimo valdymas

Modulio paskirtis – automatizuoti prekių, medžiagų, pusfabrikačių ir pagamintos produkcijos judėjimo operacijas organizacijos viduje. ...Plačiau

Transporto logistika
Transporto ūkio valdymas

Modulis skirtas administruoti įmonės transporto priemonių parką. ...Plačiau

Degalų apskaita

Modulis leidžia automatizuoti degalų apskaitos procedūras. ...Plačiau

Biudžeto valdymas
Biudžetų planavimas

Modulis leidžia planuoti biudžetus finansiniais ir nomenklatūriniais vienetais. ...Plačiau

Biudžetų vykdymo analizė

Modulis surenka faktinius biudžeto vykdymo duomenis ir pateikia nuokrypio nuo biudžeto analizę. ...Plačiau

Projektų valdymas
Projektų planavimas

Modulis leidžia planuoti ir perplanuoti projektus interaktyviame "Gantt'o grafike". ...Plačiau

Finansinis projektų planavimas

Modulis leidžia formuoti finansinį projekto biudžetą pajamų ir išlaidų straipsnių pjūviuose. ...Plačiau

Darbo sąnaudų apskaita pagal projektus

Modulį naudoja statybos įmonės siekdamos automatizuoti darbų sąnaudų apskaitą pagal projektus. ...Plačiau

Mechanizmų apskaita pagal projektus

Modulis užtikrina mechanizmų apskaitą pagal projektus. ...Plačiau

Medžiagų apskaita pagal projektus

Modulis automatizuoja medžiagų apskaitą pagal projektus. ...Plačiau

Projekto plano vykdymo analizė

Modulis surenka finansinius projekto vykdymo duomenis ir pateikia nuokrypio nuo projektinio plano analizę. ...Plačiau

Dokumentų valdymas
Dokumentų apyvarta

Modulis automatizuoja dokumentų ruošimo, saugojimo ir judėjimo organizacijos viduje procesus. ...Plačiau

Užduočių valdymas
Užduočių valdymas

Modulis automatizuoja užduočių valdymo procesus. ...Plačiau

Buhalterinė apskaita
Didžioji knyga

Modulis leidžia aprašyti apskaitos politiką programoje ir parodo automatizuotos apskaitos rezultatus. ...Plačiau

Pardavimų apskaita

Modulį sudaro žinynai, dokumentai ir ataskaitos, skirti pardavimų proceso apskaitai. ...Plačiau

Pirkimų apskaita

Modulį sudaro žinynai, dokumentai ir ataskaitos, skirti pirkimų apskaitai. ...Plačiau

Ilgalaikio turto apskaita

Modulis apima visas funkcijas, reikalingas ilgalaikio turto apskaitos automatizavimui nuo jo įsigijimo iki eksploatacijos pabaigos. ...Plačiau

Mažaverčio inventoriaus apskaita

Modulis leidžia apskaityti buhalteriškai nurašytą mažavertį turtą. ...Plačiau

Turto valdymas

Modulio paskirtis – suteikti galimybę atsakingiems asmenims apskaityti turto objektų buvimo vietas, netrukdant apskaitos skyriaus darbui. ...Plačiau

Kasos operacijos

Modulis automatizuoja kasos ir atskaitingų asmenų apskaitą. ...Plačiau

Banko operacijos

Modulis leidžia automatizuoti banko operacijų apskaitą. ...Plačiau

Skolų užskaitos

Modulį sudaro dokumentai, skirti tarpusavio atsiskaitymo su pirkėjais ir tiekėjais operacijų sudengimui. ...Plačiau

Finansų valdymas
Apskaita pagal atsakomybės centrus

Modulis leidžia automatizuoti apskaitą pagal atsakomybės centrus pajamų ir išlaidų straipsnių pjūviais. ...Plačiau

Skolų valdymas

Modulį sudaro pirkėjų skolų ir įsiskolinimo tiekėjams valdymo ataskaitos ir įrankiai. ...Plačiau

Einamųjų mokėjimų valdymas

Modulio įrankiai leidžia patogiai valdyti einamuosius mokėjimus. ...Plačiau

Pinigų srautų planavimas ir valdymas

Modulis leidžia formuoti ir valdyti operatyvinius pinigų srautų planus. ...Plačiau

„Contour Enterprise“ administravimas
Programos konfigūracija

Modulis suteikia galimybę „Contour Enterprise“ administratoriui be programavimo keisti programos funkcijas. ...Plačiau

Vartotojų teisių aprašymas

Modulis leidžia programos administratoriui aprašyti bet kokio sudėtingumo vartotojų arba vartotojų grupių teises. ...Plačiau

Vartotojų veiksmų auditas

Modulis fiksuoja informacinės sistemos vartotojų veiksmus. ...Plačiau

Versijų archyvas

  Norėdami parsisiųsti programą įveskite kontaktinę informaciją
  *privalomi laukai