VERSLO VALDYMO SISTEMA


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pagrindinis /

Выбрать и скачать

Выбрать и скачать

Verslo procesas Contour Enterprise modulis
Gamybos kompanijoms

Statybos įmonėms

Didmeninei prekybai

Mažmeninei prekybai

Paslaugų sektoriui

Viešajam sektoriui
CRM
Komercinių pasiūlymų valdymas

Modulis leidžia programoje ruošti komercinius pasiūlymus klientams. ...Plačiau

Kontaktų valdymas

Modulis automatizuoja kontaktų su klientais valdymo procesą. ...Plačiau

Rinkodaros renginių valdymas

Modulis leidžia planuoti rinkodaros renginius (seminarus, banketus, parodas ir pan.) ir sekti jų efektyvumą. ...Plačiau

WEB klientas

Programoje „Contour Enterprise“ yra sukurtas taip vadinamas „Storas klientas“ (angl. „Fat client“ arba „Rich client“). Ši technologija leidžia įgyvendinant WEB sprendimus naudotis programa „Contour Enterprise“ kaip aplikaciniu serveriu. ...Plačiau

Pardavimų valdymas
Kainodaros valdymas

Modulis suteikia galimybę valdyti kainoraščius ir aprašyti nuolaidų politiką. ...Plačiau

Sutarčių valdymas

Modulis leidžia programoje registruoti ir valdyti sutartis su klientais ir tiekėjais. ...Plačiau

Operatyvus pardavimų planavimas

Modulis leidžia formuoti operatyvius padalinių pardavimų planus ir kontroliuoti jų vykdymą. ...Plačiau

Klientų užsakymų valdymas

Modulis leidžia priimti ir įforminti kliento užsakymus, nurodyti užsakymo prekes, partijos pristatymo ir apmokėjimo sąlygas, planuojamas tiekimo datas. ...Plačiau

Preliminarus planavimas

Preliminarus planavimas yra naudojamas unikalios gamybos atveju, kai potencialiam užsakovui reikalinga pateikti numatomą gaminio pagaminimo terminą situacijoje, kai gaminio gamybos technologija nėra tiksliai suprojektuota. ...Plačiau

Klientų užsakymų aprūpinimas

Modulis suranda naujus pardavimų užsakymus ir automatiškai įvykdo visus veiksmus, užtikrinančius užsakymo atlikimą laiku. ...Plačiau

Konsignacijos operacijų valdymas

Modulis palaiko nuosavų prekių perdavimo konsignacijai ir iš tiekėjų konsignacijos sąlygomis gautų prekių apskaitos operacijas. ...Plačiau

Patalpų ir kito turto nuomos apskaita ir valdymas

Modulis leidžia automatizuoti patalpų ir kito turto ilgalaikės nuomos procesų apskaitą ir valdymą. ...Plačiau

Gyvenamųjų namų administravimas

Turime du modulio variantus: skirtą namų administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir skirtą vandentiekio įmonėms. ...Plačiau

Pirkimų valdymas
Užsakymų tiekėjams valdymas

Modulis leidžia registruoti užsakymus tiekėjams, nurodyti užsakymo prekes, partijos pristatymo ir apmokėjimo sąlygas, planuojamas tiekimo datas. ...Plačiau

Tiekimų planavimas ir valdymas

Modulis automatiškai suplanuoja atsargų pirkimo poreikį ir sukuria pirkimo užduotis tiekimo skyriui. ...Plačiau

Gamybos valdymas
Gaminio technologijos projektavimas

Modulis leidžia reikšmingai pagreitinti naujo gaminio įvedimo procesą: vartotojas įveda gaminio parametrus, o programa apskaičiuoja sąmatą ir sukuria technologijos aprašymą. ...Plačiau

Gamybos planavimas

Modulis leidžia planuoti ir perplanuoti gamybines operacijas, rezervuoti operacijoms reikalingus resursus: darbuotojus, brigadas, darbo barus, įrengimus ir įrankius. ...Plačiau

Gamybos valdymas

Modulis apima visą gamybos ciklą: nuo projektavimo iki produkcijos pajamavimo. ...Plačiau

Gamybos aprūpinimas

Modulio paskirtis – aprūpinti suplanuotus gamybos užsakymus reikalinga žaliava. ...Plačiau

Operatyvūs gamybos procesai

Modulis leidžia atlikti gamybos proceso valdymo veiksmus gamybos cechuose nuskaitant brūkšninius kodus. ...Plačiau

Supaprastinta gamyba

Supaprastintas gamybos variantas skirtas mažesnėms įmonėms, arba įmonėms su paprastesniais gamybos procesais ir kuklesniais gamybos procesų automatizacijos reikalavimais. ...Plačiau

Sandėlių valdymas
Sandėlių apskaita ir valdymas

Sandėlių apskaitos modulis leidžia kontroliuoti sandėlių likutį ir atsargų judėjimo srautą. ...Plačiau

Sandėlių logistika

Su šiuo moduliu galima valdyti nuosavų prekių saugojimą dideliuose sandėliuose arba automatizuoti 3PL paslaugas teikiančių įmonių klientų prekių priėmimo, saugojimo, komplektavimo ir gabenimo operacijas. ...Plačiau

Vidinė logistika
Optimalių likučių sandėliuose palaikymas

Modulio paskirtis – užtikrinti nuolatinį optimalų paklausių prekių ir medžiagų likutį įmonės sandėliuose. ...Plačiau

Vidinio transportavimo valdymas

Modulio paskirtis – automatizuoti prekių, medžiagų, pusfabrikačių ir pagamintos produkcijos judėjimo operacijas organizacijos viduje. ...Plačiau

Transporto logistika
Transporto užsakymų ir sutarčių valdymas

Modulis leidžia registruoti ir valdyti transportavimo paslaugų užsakymus. ...Plačiau

Ekspedicijos valdymas

Modulis skirtas valdyti ekspedicijos procesus. ...Plačiau

Transporto ūkio valdymas

Modulis skirtas administruoti įmonės transporto priemonių parką. ...Plačiau

Degalų apskaita

Modulis leidžia automatizuoti degalų apskaitos procedūras. ...Plačiau

Transportavimo proceso valdymas

Modulis leidžia suplanuoti reisus ir apskaityti jo sąnaudas, pajamas ir rentabilumą. ...Plačiau

Transporto srautų analizė ir valdymas

Modulis leidžia kontroliuoti transporto priemonių judėjimą ir suteikia informaciją, reikalingą sprendimams dėl optimalaus gautų pervežimo užsakymų pasiskirstymo. ...Plačiau

Front-office
POS

Modulis automatizuoja mažmeninės prekybos procesus. ...Plačiau

Paslaugų tiekimo kalendorius

Modulis leidžia rezervuoti paslaugų sektoriaus darbuotojų laiką, valdyti užsakymus, sekti jų vykdymo eigą. Tinka grožio salonams, klinikoms, SPA centrams. ...Plačiau

Restorano salė

Modulis automatizuoja svečių aptarnavimo viešojo maitinimo įstaigose operacijas. ...Plačiau

Viešbučio administratorius

Modulis skirtas automatizuoti viešbučio administratoriaus darbo vietą. ...Plačiau

Svečių kortelės

„Svečių kortelės“ praplečia modulio „Restorano salės“ funkcionalumą ir leidžia automatizuoti svečių atsiskaitymo už naktinio klubo paslaugas magnetinėmis klubo kortelėmis procesą. ...Plačiau

Autoserviso valdymas

Modulis leidžia automatizuoti autoserviso valdymo procesus. ...Plačiau

Back-office
Viešbučio administracinės informacijos vedimas

Modulyje yra aprašoma viešbučio administracinė informacija, reikalinga viešbučio administravimo moduliui. ...Plačiau

Restorano administracinės informacijos vedimas

Modulyje yra aprašoma restorano administracinė informacija, reikalinga restorano salės moduliui. ...Plačiau

Telefoninių pokalbių apskaita

Modulis leidžia tiksliai apskaityti telefoninių pokalbių išlaidas ir įtraukti į viešbučio svečio bendrąją sąskaitą. ...Plačiau

Virtuvė ir patiekalų paruošimas

Modulis automatizuoja visus patiekalų paruošimo etapus, pradedant skaičiavimo kortelių ir technologijos aprašymu ir baigiant paruošimo procese sunaudotų produktų nurašymu. ...Plačiau

Biudžeto valdymas
Biudžetų planavimas

Modulis leidžia planuoti biudžetus finansiniais ir nomenklatūriniais vienetais. ...Plačiau

Biudžetų vykdymo analizė

Modulis surenka faktinius biudžeto vykdymo duomenis ir pateikia nuokrypio nuo biudžeto analizę. ...Plačiau

Projektų valdymas
Projektų planavimas

Modulis leidžia planuoti ir perplanuoti projektus interaktyviame "Gantt'o grafike". ...Plačiau

Finansinis projektų planavimas

Modulis leidžia formuoti finansinį projekto biudžetą pajamų ir išlaidų straipsnių pjūviuose. ...Plačiau

Darbo sąnaudų apskaita pagal projektus

Modulį naudoja statybos įmonės siekdamos automatizuoti darbų sąnaudų apskaitą pagal projektus. ...Plačiau

Mechanizmų apskaita pagal projektus

Modulis užtikrina mechanizmų apskaitą pagal projektus. ...Plačiau

Medžiagų apskaita pagal projektus

Modulis automatizuoja medžiagų apskaitą pagal projektus. ...Plačiau

Projekto plano vykdymo analizė

Modulis surenka finansinius projekto vykdymo duomenis ir pateikia nuokrypio nuo projektinio plano analizę. ...Plačiau

Dokumentų valdymas
Dokumentų apyvarta

Modulis automatizuoja dokumentų ruošimo, saugojimo ir judėjimo organizacijos viduje procesus. ...Plačiau

Užduočių valdymas
Užduočių valdymas

Modulis automatizuoja užduočių valdymo procesus. ...Plačiau

Buhalterinė apskaita
Didžioji knyga

Modulis leidžia aprašyti apskaitos politiką programoje ir parodo automatizuotos apskaitos rezultatus. ...Plačiau

Pardavimų apskaita

Modulį sudaro žinynai, dokumentai ir ataskaitos, skirti pardavimų proceso apskaitai. ...Plačiau

Pirkimų apskaita

Modulį sudaro žinynai, dokumentai ir ataskaitos, skirti pirkimų apskaitai. ...Plačiau

Ilgalaikio turto apskaita

Modulis apima visas funkcijas, reikalingas ilgalaikio turto apskaitos automatizavimui nuo jo įsigijimo iki eksploatacijos pabaigos. ...Plačiau

Mažaverčio inventoriaus apskaita

Modulis leidžia apskaityti buhalteriškai nurašytą mažavertį turtą. ...Plačiau

Turto valdymas

Modulio paskirtis – suteikti galimybę atsakingiems asmenims apskaityti turto objektų buvimo vietas, netrukdant apskaitos skyriaus darbui. ...Plačiau

Kasos operacijos

Modulis automatizuoja kasos ir atskaitingų asmenų apskaitą. ...Plačiau

Banko operacijos

Modulis leidžia automatizuoti banko operacijų apskaitą. ...Plačiau

Skolų užskaitos

Modulį sudaro dokumentai, skirti tarpusavio atsiskaitymo su pirkėjais ir tiekėjais operacijų sudengimui. ...Plačiau

Finansų valdymas
Apskaita pagal atsakomybės centrus

Modulis leidžia automatizuoti apskaitą pagal atsakomybės centrus pajamų ir išlaidų straipsnių pjūviais. ...Plačiau

Skolų valdymas

Modulį sudaro pirkėjų skolų ir įsiskolinimo tiekėjams valdymo ataskaitos ir įrankiai. ...Plačiau

Einamųjų mokėjimų valdymas

Modulio įrankiai leidžia patogiai valdyti einamuosius mokėjimus. ...Plačiau

Pinigų srautų planavimas ir valdymas

Modulis leidžia formuoti ir valdyti operatyvinius pinigų srautų planus. ...Plačiau

„Contour Enterprise“ administravimas
Programos konfigūracija

Modulis suteikia galimybę „Contour Enterprise“ administratoriui be programavimo keisti programos funkcijas. ...Plačiau

Vartotojų teisių aprašymas

Modulis leidžia programos administratoriui aprašyti bet kokio sudėtingumo vartotojų arba vartotojų grupių teises. ...Plačiau

Vartotojų veiksmų auditas

Modulis fiksuoja informacinės sistemos vartotojų veiksmus. ...Plačiau