VERSLO VALDYMO SISTEMA


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pamokų sąrašas
Paslėpti sąrašą

Apie modulį „Vartotojų teisių aprašymas”

Gauti pranešimus į Facebook apie naujų pamokų atsiradimą

Savo Facebook tinklalapyje pranešame apie naujai paruoštas pamokas. Galite pažymėti, kad jums patinka mūsų tinklalapis ir gausite pranešimus apie naujas pamokas į savo naujienų lentą.

Modulis leidžia programos administratoriui aprašyti bet kokio sudėtingumo vartotojų arba vartotojų grupių teises: apriboti galimybes matyti, kurti, keisti arba naikinti duomenų objektus ar objektų laukus atsižvelgiant į bet kokias šio objekto ar kitų objektų duomenų reikšmių kombinacijas.

Pavyzdžiui, uždrausti matyti pirkimus, kurių autoriai dirba kitame padalinyje, nei vartotojas arba kur perkamos tik paslaugos ir pirkimo dokumento suma, pervesta į eurus pagal pirkimo dienos kursą, viršija 10 000 eurų; papildomai uždrausti redaguoti vartotojui matomus pirkimus, kur atsargos įeina į tam tikras atsargų grupes ir pirkimo dokumentai jau yra apmokėti; papildomai uždrausti matyti atsargos savikainos lauką nurašymo dokumente.

„Contour Enterprise“ užtikrina, kad jeigu vartotojui yra apribotas tam tikros informacijos matymas, tai jis automatiškai negali pasiekti šios informacijos jokiose sistemos funkcijose. Tačiau draudimas nereiškia, kad vartotojas negali naudotis minėtomis funkcijomis. Pavyzdžiui, jeigu vartotojui yra uždrausta matyti prekes, įeinančias į tam tikras prekių grupes, bet leista įvedinėti pirkimus, nurašymus ir naudoti sandėlio likučio ataskaitą, tuomet įvedant pirkimo arba nurašymo operacijas, prekės pasirinkimo lange vartotojas mato ir gali pasirinkti tik tas prekes, kurias jam yra leista matyti, o likučių ataskaita tokiam vartotojui parodys tik leidžiamų matyti prekių likučius.

Jeigu vartotojui papildomai yra apribotos galimybės matyti ne savo skyriaus darbuotojų įvestus pirkimus, tuomet ir pirkimų analizė jam rodo pirkimų duomenis, apskaičiuotus tik remiantis pirkimo dokumentų specifikacijos pozicijomis, kur dokumento autorius dirba tame pačiame padalinyje kaip ir vartotojas, o prekė įeina į leidžiamų vartotojui matyti prekių grupę.