VERSLO VALDYMO SISTEMA


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pamokų sąrašas
Paslėpti sąrašą

Vadovo informacinė aplinka

Gauti pranešimus į Facebook apie naujų pamokų atsiradimą

Savo Facebook tinklalapyje pranešame apie naujai paruoštas pamokas. Galite pažymėti, kad jums patinka mūsų tinklalapis ir gausite pranešimus apie naujas pamokas į savo naujienų lentą.

Vis daugiau ERP sistemų vartotojų suvokia, kad standartinių ataskaitų generavimo instrumentų („Crystal Reports“, „Excel“ ir kt.) visapusei valdymo informacijos analizei nepakanka. O juk informacijos analizė yra vienas svarbiausių verslo efektyvumo augimo veiksnių. Remiantis visapusiška rezultatų analize, priimami kritiniai verslo sprendimai, ir nuo analizės kokybės tiesiogiai priklauso priimtų sprendimų efektyvumas.

Apskaitos analitinėje sistemoje „Contour Enterprise“ yra integruotas OLAP („On-line Analytical Processing“) komponentas. Dėl šio komponento visi įmonės verslo procesai yra analizuojami interaktyviai. Vartotojai patys, tiesiog manipuliuodami pele, valdo ekonominę informaciją:

  • nustato eilučių ir stulpelių sudėtį ir jų tvarką (filtruoja ir rūšiuoja ataskaitos duomenis);
  • išskleidžia ir suspaudžia lentelių eilutes ir stulpelius, taip gaunant išsamius arba apibendrintus ataskaitos rodiklius;
  • užduoda rezultatų apskaičiavimo algoritmus (suma, maksimumas, minimumas ir pan.);
  • keičia grafinio duomenų atvaizdavimo parametrus;
  • peržiūri duomenų šaltinius, kuriais remiantis buvo apskaičiuotos lentelės laukų reikšmės.

Visos operacijos analizėje vyksta realaus laiko režimu ir vartotojas gali vienoje interaktyviojoje ataskaitoje išnagrinėti bendrovės veiklos rodiklius iš skirtingų pusių, skirtingais detalizavimo lygiais. Taip, pavyzdžiui, vienoje ir toje pačioje pardavimų analizėje galima įvertinti bendrus bendrovės pardavimus ir atskirai pagal vadybininkus, nustatyti geriausiai parduodamas prekes, klientus, atnešančius bendrovei didžiausią pelną, surūšiuoti prekes pagal rentabilumą ir t. t. Ataskaitoje galima generuoti įvairias diagramas, vaizdžiai iliustruojančias ataskaitos duomenis.

Skirtingai nuo neintegruotos verslo įžvalgos technologijos, „Contour Enterprise“ OLAP analizei nėra reikalingas atskiras serveris, o duomenys analizėje keičiasi realiame laike.

Pasiekiami rezultatai

Sistemos „Contour Enterprise“ OLAP komponentas leidžia sukurti vadovo informacinę aplinką. Vadovybei yra pateikiamos vaizdingos ataskaitos, kuriomis remiantis galima operatyviai įvertinti situaciją įmonėje. Interaktyviosiose ataskaitose automatiškai nustatomos ir spalva arba šriftu išskiriamos svarbiausios rodiklių reikšmės. Atidaręs ataskaitą, vadovas iš karto pastebės kritines reikšmes, įspėjančias, kad reikia priimti sprendimą. Interaktyviojoje analizėje, detalizuodamas duomenis ir peržiūrėdamas faktus skirtingais analitiniais pjūviais, vadovas galės nustatyti teigiamo arba neigiamo rezultato priežastis.

Ataskaitos papildomos grafikais ir diagramomis, parodančiomis verslo plėtros dinamiką ir atliekančiomis palyginamąją rodiklių analizę.

Dėl „Contour Enterprise“ OLAP komponento, vadovas visada „po ranka“ turi efektyvaus organizacijos valdymo įrankį.