VERSLO VALDYMO SISTEMA


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pamokų sąrašas
Paslėpti sąrašą

Apie modulį “Konsignacijos operacijų valdymas”

Gauti pranešimus į Facebook apie naujų pamokų atsiradimą

Savo Facebook tinklalapyje pranešame apie naujai paruoštas pamokas. Galite pažymėti, kad jums patinka mūsų tinklalapis ir gausite pranešimus apie naujas pamokas į savo naujienų lentą.

Modulis palaiko nuosavų prekių perdavimo konsignacijai ir iš tiekėjų konsignacijos sąlygomis gautų prekių apskaitos operacijas.

Konsignacijai gautos prekės pajamuojamos specialiuoju dokumentu – „Prekių gavimas konsignacijai“, pajamuojamos į atskirus sandėlius ir neatsispindi įmonės balanse. Tokios prekės parduodamos naudojant įprastas programos funkcijas. Vartotojui paspaudus mygtuką, „Contour Enterprise“ surenka visus nurodyto tiekėjo konsignacijai gautų prekių pardavimus ir suformuoja ataskaitą konsignatoriui. Vėliau programa automatiškai sukuria parduotų prekių pirkimo sąskaitą faktūrą.

Perduodant nuosavas prekes konsignacijai, programoje įforminamas ir spausdinamas „Prekių perdavimo konsignacijai“ dokumentas. Remiantis juo, prekės automatiškai perkeliamos į komisionieriaus virtualų sandėlį. Kai komisionierius pateikia realizacijos ataskaitą, programoje įvedama pardavimo sąskaita faktūra, kuria remiantis yra nurašomos prekės iš komisionieriaus sandėlio. Perduotų prekių kiekiai yra kontroliuojami naudojant įprastas sandėlio likučio ataskaitas.

Pagal prekių gavimo ir perdavimo konsignacijai dokumentus galima įforminti grąžinimo dokumentus, užsakyti transportą. Pagal prekių perdavimo konsignacijai dokumentą galima automatiškai sukurti Prekių gavimo konsignacijai dokumentą kitoje įmonėje, jeigu konsignatorius ir komisionierius dirba vienoje programoje „Contour Enterprise“.