VERSLO VALDYMO SISTEMA


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pamokų sąrašas
Paslėpti sąrašą

Apie modulį „Supaprastinta gamyba”

Gauti pranešimus į Facebook apie naujų pamokų atsiradimą

Savo Facebook tinklalapyje pranešame apie naujai paruoštas pamokas. Galite pažymėti, kad jums patinka mūsų tinklalapis ir gausite pranešimus apie naujas pamokas į savo naujienų lentą.

Supaprastintas gamybos variantas skirtas mažesnėms įmonėms arba įmonėms su paprastesniais gamybos procesais ir kuklesniais gamybos procesų automatizacijos reikalavimais.

Supaprastintoje gamyboje yra tik trys dokumentų tipai: Gamybos užsakymas, Medžiagų ir atliktų darbų aktas ir Pagamintos produkcijos pajamavimo aktas. Pirma, vadybininkas arba gamybos vadovas įveda Gamybos užsakymą, kuriame nurodo produkciją, kurią reikia pagaminti, arba žaliavą, kurią reikia perdirbti, užsakymo kiekius, vykdytoją ir pageidaujamas datas. Gamybos proceso metu meistras, sandėlininkas ar apskaitininkas įveda Medžiagų ir atliktų darbų aktus, kurie pagrindžia visas gamybos proceso tiesiogines sąnaudas (medžiagas, darbą, įrengimus, pirktas tiesiogines paslaugas ir kitas tiesiogines sąnaudas). Šių dokumentų specifikaciją programa užpildo automatiškai, remiantis aprašyta gamybos technologija. Vartotojas gali pakeisti arba papildyti suformuotus dokumentus. Kai gaminiai yra pagaminami, jie pajamuojami Pagamintos produkcijos pajamavimo aktu. Šį dokumentą programa taip pat užpildo automatiškai, vartotojui tereikia jį patvirtinti, arba patikslinti kiekį, jeigu pajamuojama tik dalis produkcijos.

Modulis palaiko įprastas, surinkimo, išrinkimo, perdirbimo ir rūšiavimo gamybines operacijas. Tais atvejais, kai gamybos metu gaunami kelių rūšių gaminiai, programa paskirsto savikainą pagal normatyvinius koeficientus arba pagal kiekį.

Supaprastintos gamybos modulis yra pilnai suderintas su moduliu „Operatyvūs gamybos procesai“, todėl visas supaprastintos gamybos operacijas galima atlikti ne įvedant dokumentus į programą, bet nuskaitant atitinkamus brūkšninius kodus.

Programa gali paskirstyti faktines pridėtines išlaidas gaminių savikainai.

Supaprastintas gamybos variantas gali būti naudojamas kartu su įprastu gamybos valdymo funkcionalumu. T. y. vienus gamybos užsakymus galima valdyti pagal supaprastintą gamybos schemą, o kitus tuo pat metu pagal standartinius gamybos valdymo algoritmus.