VERSLO VALDYMO SISTEMA


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pamokų sąrašas
Paslėpti sąrašą

Apie modulį „Transportavimo proceso valdymas”

Gauti pranešimus į Facebook apie naujų pamokų atsiradimą

Savo Facebook tinklalapyje pranešame apie naujai paruoštas pamokas. Galite pažymėti, kad jums patinka mūsų tinklalapis ir gausite pranešimus apie naujas pamokas į savo naujienų lentą.

Jeigu modulyje „Transporto užsakymų ir sutarčių valdymas“ įvestą užsakymą ar jo dalį nutarta vykdyti nuosava transporto priemone, tuomet užsakyme yra nurodomas automobilis, vairuotojas ir kita transportavimo informacija.

Transporto priemonių reisai yra suplanuojami programoje. Vienas reisas gali visiškai atitikti vieną kliento užsakymą, arba gali būti sudarytas kompleksinis automobilio reisas, kurio metu planuojama įvykdyti kelis užsakymus arba kelių užsakymų dalys, nes vieną užsakymą taip pat galima vykdyti keliais tarpiniais reisais. Užsakymą ar jo maršruto atkarpą galima pridėti ir į jau vykdomą reisą.

Prie reiso aprašymo yra prisegami reiso sąnaudas pagrindžiantys dokumentai: degalų pirkimo dokumentai, atskaitingų asmenų išlaidų dokumentai, pirkimo faktūros, generuojami degalų bei eksploatacinių medžiagų nurašymo aktai, dienpinigių žiniaraščiai. Minėtus dokumentus programa iš vienos pusės automatiškai registruoja buhalterinėje apskaitoje, o iš kitos pusės, naudoja skaičiuojant reisų, užsakymų, maršrutų, užsakovų, vairuotojų ir automobilių rentabilumo skaičiavimuose. Taip panaikinama dažna transporto įmonių problema – ta pati informacija vedama du kartus: pirma transporto programoje, o paskui dar buhalterinės apskaitos programoje. Pateikdama rentabilumo analizę, programa paskirsto automobilio nusidėvėjimą ir kitas su transporto priemone susijusias netiesiogines sąnaudas prie reiso atkarpų proporcingai pravažiuotu atstumu.

Atlikus užsakymą, programoje sugeneruojama pardavimo sąskaita faktūra. Skolų apskaita yra tvarkoma įprastai, naudojant skolų valdymo modulio funkcijas.