VERSLO VALDYMO SISTEMA


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pamokų sąrašas
Paslėpti sąrašą

Apie modulį „Kontaktų valdymas”

Gauti pranešimus į Facebook apie naujų pamokų atsiradimą

Savo Facebook tinklalapyje pranešame apie naujai paruoštas pamokas. Galite pažymėti, kad jums patinka mūsų tinklalapis ir gausite pranešimus apie naujas pamokas į savo naujienų lentą.

Modulis automatizuoja kontaktų su klientais valdymo procesą. Programa palaiko komandinį pardavimų skyriaus darbą.

Planuodami kontaktus, vadybininkai suveda planinę kontakto informaciją: numatomo kontakto datą, tipą, laiką, kliento atstovą ir tikslus, kuriuos reikalinga pasiekti kontakto metu. Vadybininkas gali suplanuoti kontaktą sau arba perduoti bendradarbiui. Suplanuotus kontaktus gali peržiūrėti padalinio vadovas ir, esant poreikiui, pakoreguoti darbo su klientu strategiją: pakeisti kontakto tikslus ir kitą informaciją, perduoti kontaktą kitam vadybininkui arba suplanuoti ir pavesti atlikti papildomą kontaktą.

Vadybininkas mato suplanuotus kontaktus, kuriuos jis privalo atlikti, kliento kontaktinius duomenis, kontaktų su klientu ir jo užsakymų istoriją, skolos būklę. Programa leidžia filtruoti ir rūšiuoti kontaktus pagal visus laukus ir jų kombinacijas.

Atlikęs kontaktą, vadybininkas pažymi kontakto atlikimo faktą, surašo pasiektus rezultatus ir suplanuoja kitą kontaktą sau arba kitam įmonės darbuotojui. Iš kontakto formos galima kurti komercinius pasiūlymus, o jeigu kontakto metu pavyko susitarti dėl prekių ar paslaugų pardavimo, iš kontakto formos įvedamas kliento užsakymas arba pardavimo sutartis. Programa išsaugo ryšį tarp minėtų dokumentų ir kontakto. Taip programoje kaupiama sėkmingų pardavimo procesų statistika. Padalinio vadovas gali kontroliuoti kontaktų vykdymą, pasiektų rezultatų atitikimą kontakte numatytiems tikslams ir bendrą pardavimo proceso eigą.

Prie kontakto galima prisegti bet kokio formato išorinius dokumentus, pavyzdžiui, gautus brėžinius.