VERSLO VALDYMO SISTEMA


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pamokų sąrašas
Paslėpti sąrašą

Prekės kortelės ataskaitos

Gauti pranešimus į Facebook apie naujų pamokų atsiradimą

Savo Facebook tinklalapyje pranešame apie naujai paruoštas pamokas. Galite pažymėti, kad jums patinka mūsų tinklalapis ir gausite pranešimus apie naujas pamokas į savo naujienų lentą.

Prekės redagavimo formoje galite peržiūrėti įvairią su preke susijusią informaciją.

Prekės likučiai

Skirtuke Likučiai galite pamatyti prekės sandėlio likučio informaciją. Šiandienos sandėlio likutis yra pateiktas lauke Likutis, o paspaudę mygtuką Likučio detalizacija, pamatysite prekės likutį skirtingose sandėliuose.

Čia galite matyti bendrą prekės likutį ir laisvą prekės likutį. Laisvas likutis yra likutis minus rezervuotas kiekis.

Galite detalizuoti prekės likutį pagal lotus. Lotas yra tam tikra saugomos prekės charakteristika, pavyzdžiui, partijos numeris, galiojimo terminas, spalva ir kitos.

Sandėlio kortelė

Jeigu nežinote kaip susidarė prekės likutis, paspauskite mygtuką Prekės kortelė.

Prekės kortelė yra ataskaita, kurioje galite pasižiūrėti visas operacijas. Nurodykite operacijų atlikimo laikotarpį, sandėlį ir spauskite Atnaujinimo mygtuką. Atsiradusioje lentelėje matote operacijas, kaip susidarė likutis.

Jeigu domina konkreti operacija, pažymėkite operacijos laukelį ir paspauskite mygtuką Dokumentas. Atidaromas dokumentas, pagal kurį atlikta operacija.

Jeigu paspausite mygtuką Orderis, pateksite į sandėlio orderį, kuris atliko šią operaciją.

Prekės rezervai

Prekės skirtuke Likučiai, taip pat yra yra parodyti rezervuoti prekės kiekiai.

Paspaudę mygtuką Rezervo detalizacija, galėsite peržiūrėti kam ir pagal kokius dokumentus yra rezervuoti prekių kiekiai.

Su preke susiję dokumentai

Skirtuke Dokumentai yra visų dokumentų sąrašas, kur figūruoja pasirinkta prekė. Galite pasirinkti laikotarpio arba dokumento tipo filtrus. Pažymėję dokumentą ir paspaudę mygtuką Pakeisti įrašą, atidarysite dokumento formą.

Atsidaro pažymėto dokumento forma.

Prekės nurašymo informacija

Skirtuke Kainos matysite likučio savikainą, apskaičiuotą FIFO metodu. Paspaudę mygtuką Nenurašytas kiekis, pamatysite nenurašytų pajamavimo dokumentų sąrašą.

Paspaudę mygtuką Dokumentas, pateksite į dokumento formą.