VERSLO VALDYMO SISTEMA


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pamokų sąrašas
Paslėpti sąrašą

Kaip įvesti prekes ir paslaugas?

Gauti pranešimus į Facebook apie naujų pamokų atsiradimą

Savo Facebook tinklalapyje pranešame apie naujai paruoštas pamokas. Galite pažymėti, kad jums patinka mūsų tinklalapis ir gausite pranešimus apie naujas pamokas į savo naujienų lentą.

Norėdami įvesti prekes, paslaugas ir medžiagas į sistemą, pasirinkite

Atsidariusioje formoje jau yra įvestos sisteminės prekės. Jas naudoja tam tikros programinės funkcijos. Jų negalima trinti ir iš jų daryti grupių.

Prekės gali būti suskirstytos į grupes. Grupių hierarchijos pogrupių kiekis neribojamas. Grupė gali turėti tiek pogrupių lygių, kiek vartotojui reikia.

Pavyzdžiui, sukurkime grupę „Maisto prekės”, joje sukurkime pogrupį „Pieno produktai”, kurioje patalpinkime naują prekę.

Norėdami sukurti naują grupę žinyne, prekių sąraše pažymėkite „šakninį” katalogą ir paspauskite mygtuką Pridėti įrašą.

Atsidariusioje formoje užpildykite privalomus laukus, įrašydami kodą ir pavadinimą. Kitų laukų pildyti nereikia. Užpildę laukus ir norėdami uždaryti formą, spauskite ženkliuką OK.

Sukurta grupė atsiranda dešinėje lango dalyje, apačioje. Ji atrodo kaip prekė. Tam, kad ji taptų grupe, jos viduje reikia sukurti bent vieną įrašą.

Norėdami grupėje sukurti pogrupį, pažymėkite grupę ir paspauskite mygtuką Pridėti įrašą. Atsidariusioje formoje lauke Grupė yra įrašyta pažymėta grupė, tai reiškia, kad nauja prekė bus patalpinta į šią grupę. Galite pakeisti programos pasiūlytą lauko Grupė reikšmę.

Užpildykite reikalingus pogrupio laukus ir išsaugokite įrašą.

Įrašas „Maisto prekės” tapo grupe, kadangi joje buvo sukurtas įrašas „Pieno produktai”.

Norėdami įrašyti naują produktą į pogrupį, pažymėkite jį ir spauskite ženkliuką Pridėti įrašą. Atsidariusioje formoje įveskite prekės kodą arba paspauskite Kodo generavimo ženkliuką, įrašykite prekės pavadinimą bei apskaitinį mato vienetą.

Tokiu būdu sukūrėme naują grupę, jos pogrupį ir naują prekę.

Pagrindinių prekės laukų užpildymas

Norėdami įvesti naują prekę, pažymėkite naują eilutę ir spauskite ženkliuką Pridėti įrašą. Atsidariusioje formoje pasirinkite grupę, paspauskite Kodų generavimo ženkliuką, įrašykite prekės pavadinimą ir pasirinkite apskaitinį matavimo vienetą.

Taip pat nurodykite Prekių ir paslaugų kategoriją. Svarbu nurodyti teisingą prekės kategoriją, kadangi programa, priklausomai nuo kategorijos, skirtingai apdoroja dokumentus. Pavyzdžiui, jeigu perkate paslaugą, tai ta paslauga neatsiranda sandėlyje, nedalyvauja nurašyme ir kitaip registruojama apskaitoje.

Pasirinkite subkategoriją. Subkategorija yra prekių ir paslaugų klasifikacija buhalterinės apskaitos tikslais.

Lauke mokesčių schema pasirinkite taikytiną PVM tarifą.

Kitus laukus galite pildyti pagal poreikį.