VERSLO VALDYMO SISTEMA


STAMBIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS


Pamokų sąrašas
Paslėpti sąrašą

Apie modulį “Optimalių likučių sandėliuose palaikymas”

Gauti pranešimus į Facebook apie naujų pamokų atsiradimą

Savo Facebook tinklalapyje pranešame apie naujai paruoštas pamokas. Galite pažymėti, kad jums patinka mūsų tinklalapis ir gausite pranešimus apie naujas pamokas į savo naujienų lentą.

Modulio paskirtis – užtikrinti nuolatinį optimalų paklausių prekių ir medžiagų likutį įmonės sandėliuose.

Vartotojas programoje nurodo mažiausius ir optimaliausius prekių ir medžiagų likučių kiekius įmonės sandėliuose. Mažiausias likutis įvedamas toks, kurio turėtų pakakti prekės tiekimo terminui nuo pirkimo procedūros inicijavimo iki užsakytų prekių gavimo. Optimalus likučio kiekis – tai kiekis, kurį protinga pirkti atsižvelgiant į prekių partijos tiekimo sąnaudas, tiekėjo taikomą nuolaidų politiką ir pinigų apyvartumo poreikius.

„Contour Enterprise“ stebi laisvą sandėlio likutį (laisvas likutis – tai likučio kiekis atėmus rezervuotų prekių kiekį) ir kai laisvas likutis tampa mažesnis už minimalų, suformuoja užklausą už šias prekes atsakingam pirkimų vadybininkui su prašymu nupirkti optimalų prekių kiekį. Užklausoje nurodomas rekomenduojamas tiekėjas ir įprasta pirkimo kaina. Jeigu reikalinga, programa papildomai suplanuoja užsakytos prekės ar medžiagos perkėlimo įmonės viduje maršrutą nuo gavimo sandėlio iki sandėlio, kurio likutis yra palaikomas (pavyzdžiui, nuo centrinio gavimo sandėlio iki tam tikros parduotuvės), sukuria transportavimo užsakymus ir rezervuoja prekę kiekviename tarpiniame maršruto sandėlyje.

Pirkimo ir vidinio transportavimo procesų automatizacijos schemos yra pateiktos kitų modulių aprašyme.